Over Ons - ZakenNet

Over Ons

De stichting

ZakenNet Nederland heeft ervoor gekozen om als stichting verschillende afdelingen te kunnen aansturen. Daarnaast is voor iedereen duidelijk dat ZakenNet als stichting geen winstoogmerk heeft, maar klaar staat voor al haar aangesloten deelnemers.

Ons doel

Ons doel is om op basis van vertrouwen in elkaars deskundigheid en in elkaar als mens, elkaar aan te bevelen bij relaties. Wij geloven dat netwerken gevormd door lokale gepassioneerde samenwerkende ondernemers een krachtig instrument vormen om de lokale economie te stimuleren.

We drijven op de wens en het commitment van onze deelnemers ons eigen netwerk in zetten voor elkaar, om gasten te introduceren en om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Zo laten wij ons bij afwezigheid altijd vervangen, door een collega, een tevreden klant, of een potentieel nieuw lid!

ZakenNet: elke afdeling heeft wekelijks een bijeenkomst met een heerlijk ontbijt, waar de deelnemers hun bedrijf met een pitch in de schijnwerpers zetten. Soms afgewisseld met een bedrijfsbezoek. Verder inspireren wij elkaar, er worden topics uitgelicht, bijvoorbeeld trainingen in presenteren of netwerken.

We hebben per afdeling maar één bedrijf uit een bepaalde branche. Bij overlap is er altijd overleg mogelijk. Vaak kunnen branches die dicht tegen elkaar aan liggen, elkaar juist versterken.

ZakenNet Nederland levert een systeem en ondersteuning. Gericht business genereren voor elkaar. De ZakenNet organisatie zelf heeft geen winst oogmerk. Inkomsten dat overblijft gaat bijvoorbeeld naar lokale goede doelen. En ZakenNet verbreedt je netwerk door jaarlijkse events voor alle leden!

Statuten

Download onze statuten


Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Ton Soons (Soons Company)
E-mail: ton@soonscompany.nl

Penningmeester:
Cor Heijblom (Zijlstra LCS)
E-mail: cor.heijblom@zijlstraca.nl

Secretaris / Website beheer:
Henk Haandrikman (Kracht Internet Marketing BV)
E-mail: info@krachtinternetmarketing.nl

Algemeen bestuurslid:
William Hekman (Attitude at work)
E-mail: william.hekman@attitudeatwork.nl

Algemeen bestuurslid:
Ben Heijmans (Heijmans Vloeronderhoud)
E-mail: ben@heijmansvloeronderhoud.nl

Evenementen coördinator:
Patrick Nauw (Straetus Incasso)
E-mail: p.nauw@straetus.nl

Lidmaatschapscoördinator:
Peter Raven (Raven Advies)
E-mail: p.raven@ravenadvies.nl

Ereleden

Henk Haandrikman (Kracht Internet Marketing BV)
Erelid vanaf 28 januari 2019

Gerrit Lijkendijk (Partner Personeel & Organisatieadvies)
Erelid vanaf 28 januari 2019

Evert de Lange (De Lange Accountancy)
Erelid vanaf 28 januari 2019

Jolande Bloemendal (Bloemendal Arbo Adviesburo)
Erelid vanaf 27 januari 2020

Lid van verdienste

Linda van Erk (Voscomtronics)
Lid van verdienste vanaf 27 januari 2020

Benno Schraa (Eerste Hulp Bij Administratie Hardenberg)
Lid van verdienste vanaf 15 februari 2021