Lidmaatschap - ZakenNet

Lidmaatschap

Een deelname kan per eerste van iedere maand ingaan en de deelnameperiode heeft een duur van 1 jaar. Om deelnemer te worden dient men een inschrijfformulier in te vullen en deze in te leveren bij het managementteam.

Het managementteam of een daarvoor aangewezen persoon / commissie neemt de aanvraag in behandeling en zal binnen 2 weken na de aanvraag laten weten of een deelname mogelijk is. Indien een deelname mogelijk is dient men het deelnamegeld over te maken naar het daarvoor bestemde rekeningnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na ontvangst van het deelnamegeld zal men officieel worden geïntroduceerd als deelnemer van ZakenNet.

Het deelnamegeld bedraagt voor € 300,- per jaar (tarief 2023).

Indien men de deelname wenst te beëindigen dient men dit 2 maanden voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode schriftelijk kenbaar te maken bij het managementteam. Het managementteam is vanaf dat moment bevoegd om actief potentiële deelnemers te benaderen die de vrijgekomen branche vertegenwoordigen.


Inschrijfformulier

Een lidmaatschap kan per eerste van iedere maand ingaan en de lidmaatschapsperiode heeft een duur van 1 jaar. Per afdeling hebben we een inschrijfformulier beschikbaar. Als binnen de ZakenNet afdeling een goedkeuring is gegeven aan het lidmaatschap, dan wordt er een inschrijfformulier daarvoor beschikbaar gesteld.

Download het inschrijfformulier


Training nieuwe leden

Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij een training volgen bij ZakenNet Nederland. Deze training houdt onder andere in dat de deelnemers leren hoe ze zich kunnen presenteren voor een groep.

Tijdens deze gratis training krijgt men ook een beter beeld van het geven van aanbevelingen aan elkaar. Regelmatig zal men doormiddel van de gezamenlijke mail op de hoogte gebracht worden voor deze training. De training wordt doorgaans op locatie van de afdeling gegeven.


Huishoudelijk reglement

ZakenNet Nederland hanteert voor de stichting en de bijhorende afdelingen een huishoudelijk reglement.
Door op onderstaande link te klikken kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.

Download hier het huishoudelijk reglement

Naast het huishoudelijk reglement is er een handboek. Hierin staan de richtlijnen en handvatten voor afdelingen voor de ochtendbijeenkomsten.

Download hier het handboek