Sales Momentum - ZakenNet

Sales Momentum

  06-51714330
  Apeldoorn

Als sales adviseur heb ik jarenlange ervaring in de commerciële sector en heb ik gewerkt met bedrijven van verschil­lende groottes en indus­trieën. Ik begrijp dat elk bedrijf uniek is en daarom bied ik per­soon­lijke oplos­singen aan die aan­sluiten bij jouw speci­fieke behoeften. Samen met jou zal ik wer­ken aan het verbe­teren van jouw verkoop­resul­taten en het laten groeien van jouw bedrijf.

Mijn aanpak is geba­seerd op het opbou­wen van een sterke relatie met mijn klanten en het begrijpen van hun behoef­ten. Dit doe ik in vier stap­pen; luis­teren, plan maken, momen­tum creëren en meten.