Delta Architectuur - ZakenNet

Delta Architectuur

  06-23034760
  Apeldoorn

Delta architectuur en bouwtechniek voor alle bouw­kun­dige ontwerpen en bouwtechnische adviezen

Delta architectuur en bouwtechniek

  • realiseert architectuur met een zo hoog mogelijke kwaliteit in zowel esthetische, functionele als tech­nische zin.
  • is persoonlijk betrokken en zakelijk.
  • richt zich op de verwezen­lijking van uw bouwplannen. Hierbij staan uw wensen voorop. Delta­archi­tectuur ontneemt de zorgen van ontwerp en vergunningen tot aan­besteden en bouwen voor uw droomplan. Het resultaat is altijd persoonlijke architectuur.
  • richt zich op de techniek achter uw ontwerp voor het verkrijgen van vergun­nin­gen zoals vereiste energieprestatie- en milieu­pres­tatie­berekeningen. Afstemming van het plan op de bere­kenings­resultaten gebeurt altijd op basis van de ont­werp­uit­gangs­punten. Techniek in dienst van de architectuur.