Cor van As onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau - ZakenNet

Cor van As onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cor van As is de eigenaar van Autobedrijf van As en actief lid van ZakenNet in Apeldoorn, maar inmiddels is hij ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze prestigieuze onderscheiding erkent Nederlandse burgers die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de samenleving, een eer die niet zomaar wordt verleend.

De onderscheiding is geen recht noch een geschenk dat gekocht kan worden. Kandidaten worden zorgvuldig voorgedragen op basis van hun verdiensten en inzet. Cor van As is een schitterend voorbeeld van zo’n inzet. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor kwetsbare groepen. Cor’s werk strekt zich uit over diverse maatschappelijke projecten. Hij is 14 jaar lang een toegewijde vrijwilliger geweest bij de Bronkerk. Zijn betrokkenheid reikt verder dan zijn lokale gemeenschap. Zo heeft hij bijgedragen aan het opzetten van een kindertehuis in Moldavië, waarmee hij het leven van talloze kinderen heeft verrijkt.

Naast zijn internationale inspanningen, is Cor ook lokaal zeer actief. In Apeldoorn is hij een bekend gezicht bij het daklozenrestaurant van Stichting Sant’Egidio, waar hij zich als vrijwilliger inzet. Zijn toewijding aan het welzijn van de daklozen in zijn gemeenschap is bewonderenswaardig. Daarnaast organiseert Cor diverse fondsenwervingsacties voor goede doelen, waarmee hij essentiële financiële ondersteuning biedt aan diverse projecten. Zijn vermogen om anderen te mobiliseren en fondsen te genereren heeft een aanzienlijke impact gehad op de gemeenschappen die hij ondersteunt.

De toekenning van de Orde van Oranje-Nassau aan Cor van As is een erkenning van zijn jarenlange toewijding en harde werk. ZakenNet is heel trots op leden zoals Cor die zich vrijwillig inzetten voor de medemens. Cor’s voorbeeld laat zien dat deze erkenning niet alleen een eer is, maar ook een bevestiging van het belang van toewijding en dienstbaarheid aan de samenleving. Van harte gefeliciteerd, Cor!